Vinnare 2017

2017 års vinnare blev

Företagarnas utmärkelse ”Årets företagare”

Fitness 4 You

Pernilla Carlsson

Motivering:

Årets vinnare har visat på en kreativitet och drivkraft utöver det vanliga i en verksamhet som bedrivs i mycket hård konkurrens. Trots detta har företagaren lyckats med sin djärva satsning, och är en god förebild för andra företagare.

 

Mjölby Citys pris ”Årets handlare”

Skänninge Saluhall
Peter Strömberg

Motivering:
Att etablera och driva en saluhall med exklusivt sortiment i en stad av Skänninges storlek visar prov på stort mod och engagemang.
Saluhallen drivs nu framgångsrikt och lockar kunder från både när och fjärran.

 

Mjölby Kommuns pris ”Årets nyföretagare

Elektrikerna i Östergötland
Lars Samuelsson

Motivering:

Elektrikerna i Östergötland har på kort tid skapat ett företag som växer och som går från klarhet till klarhet. Lokal entreprenörsanda som skapar arbetstillfällen gör inte bara oss stolt utan skapar också tillväxt för kommunen.

 

Företagscentrums pris ”Årets Tillväxtföretag”  

Toyota Materiel Handling Manufacturing Sweden AB

Motivering:

När Toyota Material Handling i Mjölby går bra och expanderar så ger det en positiv återklang i hela näringslivet i kommunen och i regionen. Med de senaste årens investeringar i Mjölbyfabriken och med en imponerande tillväxt är Toyota en i särklass värdig vinnare av utmärkelsen Årets tillväxtföretag i Mjölby kommun.

 

LRF:s pris ”Årets gröna näring” 

Gripenbergs gårdsbutik
Karl Olof och Birgitta Westman

Motivering:

Gripenbergs gårdsbutik har kommit att bli ett begrepp i vår region. I och med de nya ägarna, Birgitta och Karl Olov Westman, har butiken lyfts till en ny nivå. Birgitta och Karl Olov har visat mod att efter många år som lantbrukare vågat satsa på en ny inriktning som de lyckats mycket bra med.

 

Länsförsäkringar Östgöta – Specialpris ”Årets mest engagerade företag ”

Skänninge Ur & Guld

Motivering:

Under flera decennier har företaget på ett föredömligt sätt bidragit till en aktiv handel och ett blomstrande näringsliv. Med ett enastående engagemang och hjärta för ortens välmående bidrar de till en levande stadskärna och en långsiktig samhällsutveckling.

Företaget drivs av sunda värderingar, hög etik och moral, och värdesätter god företagssed. Årets mest engagerade företagare är en klockren och urstark företagare som med briljanta investeringar ger guldglans åt sina kunder och orten de verkar i.

 

Stipendiater till Hantverkets minne

Lisa Renvakter, Moa Larsson, Maja Nilsson och Erik Orrenius

Motivering:

Lisa Renvakter och Moa Larsson är två otroligt ambitiösa elever som hela tiden ligger steget för mig när det kommer till deras UF-företag. De är kreativa och har bla sält sina smycken på Handelns Hus i Linköping.

Maja Nilsson har trots att hon inte varit VD för Che-We-UF varit den som hela tiden sett till att arbetet med produktutvecklingen av en förvaringsdosa för tuggummi fortskridit. Hon har stöttat och sporrat sitt företags VD till utveckling och på så sätt hjälpt honom att få fart på övriga medlemmar i företaget. Utan Maja hade företaget inte på långa vägar lyckats skapa och producera det de gjort. Hennes ihärdighet och fokus på att få både sin uppgift och de uppgifter andra haft gjorda har både utvecklat henne och företaget.

Erik Orrenius är en mycket drivande person som försöker hitta lösningar där andra ser problem. Han är en god kamrat som inte bara tar ansvar för sina egna studier utan även hjälper och uppmuntrar sina kamrater. Under året har varit med att driva UF-företaget Capsole-UF har han utan att vara VD hela sporrat sina kamrater i företaget och sett till att alla har att göra. Erik har framhärdat och fullföljt gruppens mål och uppnått ett mycket gott studieresultat.

 

Gesällerna inom frisöryrket och Mästarna inom målaryrket

Gesällerna inom frisöryrket, Elenor Wågman och Kathrine Lundin
Mästarna inom målaryrket, bröderna Anders och Henrik Schuldt

Årets Företagare – Fitness 4 You Pernilla Karlsson Fotograf: Malin Wahlin
Årets handlare – Skänninge Saluhall Peter Strömberg Fotograf: Malin Wahlin
Årets nyföretagare – Elektrikerna i Östergötland Lars Samuelsson & Roger Karlsson Fotograf: Malin Wahlin
Årets tillväxtföretag – Toyota Materiel Handling AB Fotograf: Malin Wahlin
Årets gröna näring – Gripenbergs gårdsbutik Karl Olof & Birgitta Westman Fotograf: Malin Wahlin
Stipendiater till Hantverkets minne Lisa Renvakter, Moa Larsson, Maja Nilsson, Erik Orrenius. Fotograf: Malin Wahlin
Gesällerna inom frisöryrket, Elenor Wågman och Kathrine Lundin Mästarna inom målaryrket, bröderna Anders och Henrik Schuldt Fotograf: Malin Wahlin