Vinnare 2016

2016 års vinnare blev

Företagarnas utmärkelse ”Årets företagare”

Östad Golf

Gunilla och Magnus Hilleby

Motivering:
Företagarna har visat på en drivkraft och kreativitet utöver det vanliga. Verksamheten är hårt konkurrensutsatt men trots detta har man lyckats med sin satsning. Familjen Hilleby är goda förebilder för andra företagare.

 

Mjölby Citys pris ”Årets handlare”

Jockes Alpinservice AB
Joakim Axelsson

 Motivering:
Med sitt stora engagemang och fantastiska serviceanda har vinnaren utvecklat ett framgångsrikt företag som sätter Mjölby kommun på kartan.

 

Företagscentrums pris ”Årets Tillväxtföretag”  

Anderssons Elektriska i Mjölby AB
Anders Johansson och Ulf Wilhelmsson

Motivering:
I över 50 år har Anderssons Elektriska erbjudit sina tjänster och produkter. Med tuff konkurrens från större aktörer har de bibehållit och samtidigt utökat sin kundkrets.
På ett utmärkt sätt har de förstått att goda kundrelationer och hög servicegrad är en av byggstenarna i verksamheten.
Det medvetna hållbarhetsarbetet har resulterat till bättre miljö, samhällsnytta och ökad livsglädje för alla medarbetare.

 

LRF:s pris ”Årets gröna näring” 

Fogdegårdens Lantbruk AB
Gustav, Agneta och Bengt Sturesson

Motivering:
Fam. Sturesson har skapat ett stabilt och väl fungerande lantbruksföretag.
Med vindkraft, djurproduktion och växtodling har Fogdegården en genomtänkt strategi när det gäller miljö och effektivitet.

 

Stipendiater

A.M.K Smycken UF

Amanda Gillerstrand, Michelle Ekholm och Karla Sherrard

Motivering:
Ett pris till tre elever som trotsar sin egen rädsla och låter hantverket få flöda ut och ge ro i själen genom idogt hantverksarbete som givit dem svar gällande både sig själva och sin framtid.

De övriga stipendiaterna heter Paulina Karlsson och Isak Leek

Årets Företagare Östad Golf Gunilla och Magnus Hilleby Fotograf: Malin Wahlin
Årets handlare Jockes Alpinservice AB Joakim Axelsson Fotograf: Malin Wahlin
Årets tillväxtföretag Anderssons Elektriska i Mjölby AB Anders Johansson och Ulf Wilhelmsson Fotograf: Malin Wahlin
Årets gröna näring Fogdegårdens Lantbruk AB Gustav, Agneta och Bengt Sturesson Fotograf: Malin Wahlin
Stipendiater Fotograf: Malin Wahlin